You use the US version of the Environmental Calculator. - Change to the standard version (EU)

pictos_ecocalc_ui Environmentálna kalkulačka
Presvedčte sa o pozitívnom efekte používania recyklovaných papierov na životné prostredie.

Všetci dobre vieme, že používanie recyklovaného papiera prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov. Nie je však jednoduché vyčísliť environmentálny dopad každej konkrétnej tlačoviny, ťažko sa preto argumentuje v prospech alternatív šetrnejších k životnému prostrediu. Vďaka našej environmentálnej kalkulačke môžete teraz ľahko ilustrovať detailné environmentálne úspory, ktoré dosiahnete používaním našich "zelených" papierov.