You use the US version of the Environmental Calculator. - Change to the standard version (EU)

pictos_ecocalc_ui Екокалкулатор
Защитете природата, използвайки рециклирани хартии

Всички сме наясно, че използването на рециклирана хартия играе голяма роля в опазването на земните ресурси. Преценяването на тази роля по индивидуални печатни проекти не е толкова лесно и може да усложни обясняването на екологичната опция. Благодарение на екокалкулатора вече е лесно да илюстрирате подробните екологични спестявания, които правите с нашите хартии.